ادعای نشریه انگلیسی درباره ترور شهید فخری زاده

ادعای نشریه انگلیسی درباره ترور شهید فخری زاده: مشارکت ۲۰ نفر ایرانی و اسرائیلی

ادعای نشریه انگلیسی درباره ترور شهید فخری زاده

نشریه انگلیسی “جویش کرونیکل” به نقل از منابع اطلاعاتی ناشناس:

🔹فخری‌زاده توسط یک تیربار به وزن حداقل یک تن ترور شد.

🔹قطعات این تیربار در مدت ۸ ماه توسط موساد اسرائیل به داخل ایران منتقل و مونتاژ شد

🔹۲۰ نفر از ایران و اسرائیل در عملیات ترور مشارکت داشتند.

🔹عوامل ترور، ۸ ماه فخری زاده را زیرنظر داشتند

🔹تدارکات ترور از مارس ۲۰۲۰ شروع شد

🔹عملیات ترور، کار اسرائیل بود.

🔹هنوز هیچ منبعی در ایران یا اسرائیل و آمریکا به این ادعاها واکنش نشان نداده است.

مطالعه بیشتر