بانداژ هوشمند اختراع شد!

بانداژ هوشمندی که در صورت آلودگی می‌درخشد!

بانداژ هوشمند

محققان استرالیایی با استفاده از الیاف نانو بانداژ هوشمندی تولید کردند که اجازه‌ی رشد باکتری و قارچ را نمی‌دهد.
این ویژگی در بانداژهایی که از نانوذرات نقره استفاده میکنند نیز وجود دارد. ولی قیمت آنها ۲۰ برابر بیشتر از بانداژ ابداعی توسط استرالیایی هاست.

بعلاوه این بانداژ در صورت عفونت زخم زیر نور فرابنفش شروع به درخشش می‌کند. با این کار به پزشکان و پرستاران هشدار می‌دهد که زخم را درمان کنند.

مطالعه بیشتر