بعد از کرونا منتظر نیپا باشیم ؟!

بعد از کرونا منتظر نیپا باشیم ؟!

بعد از کرونا منتظر نیپا باشیم ؟!

▪️در حالی این روزها جهان با همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند، سوپاپورن، یکی از مشهورترین ویروس‌شناسان، مشغول جمع‌آوری اطلاعات از ویروس نیپا است. نیپا در خفاش میوه خوار زیست میکند و در آسیا جولان میدهد. یکی از ویژگی‌های ویروس نیپا دوران نهفتگی طولانی آن است. این ویروس میتواند 45 روز درون بدن موجود زنده زیست کند، در حالی که علائمش را بروز ندهد. با این حساب نیپا فرصت کافی برای انتقال از این به آن دارد

 

▪️نیپا از حیوان به انسان و از حیوان به حیوان منتقل میشود. این ویروس به صورت مستقیم و به شکل خوراکی انتقال مییابد. نیپا میتواند در انسان علائمی مثل سرفه‌، گلو درد و خستگی داشته باشد و حتی منجر به آنسفالیت شود

مطالعه بیشتر