تشخیص دلار تقلبی با آهنربا

🔻جالبه بدونید یکی از روش‌های ساده تشخیص دلار اصل از تقلبی با آهنرباست !

دلار تقلبی

🔹جوهر مغناطیسی به‌کار رفته در اسکناس‌های دلار آمریکا باعث می‌شود تا با نزدیک شدن آهنربا، اسکناس به آن بچسبد!

 

  • مشاهده فیلم تشخیص دلار تقلبی:

مطالعه بیشتر