تقلید برنامه سیم آخر رضا رشید پور از بوم اسرائیل

سیم آخر یک مسابقه اطلاعات عمومی است ، یک تیم سه نفره باید سعی کند با پاسخ صحیح به سوالها بمب هر مرحله را خنثی کند و امتیاز و جایزه بیشتری را نصیب خود کند.

تقلید برنامه سیم آخر رضا رشید پور از بوم اسرائیل

در هر قسمت چند تیم سه نفره به شکل جدا شرکت میکنند، رقیب هر تیم سه نفره ۷ بمب مسابقه است که باید سعی کنند در هر مرحله با پاسخ صحیح به سوال مربوط به هر بمب انها را خنثی کنند . در این برنامه با اجرای متفاوتی از رشیدپور مواجه خواهیم شد

تایمز با انتشار گزارشی پخش مسابقه تلویزیونی” سیم_آخر” به مجری گری “رضا رشیدپور” از کانال تلویزیونی ایران را تقلیدی بدون رعایت حق کپی رایت، از مسابقه اصلی “بوم” (Boom) دانست که در سال 2014 از کانال 12 تلویزیون رژیم اشغالگر صهیونیستی پخش می شد!/عصرایران

تقلید برنامه سیم آخر رضا رشید پور از بوم اسرائیل

+حداقل از اینا دیگه کپی نمی کردید، برنامه که قحط نبود!

مطالعه بیشتر