حمله‌ی کوسه کنار گذاشته شد!

استرالیایی ها رسماً اصطلاح “حمله‌ی کوسه” را کنار گذاشتند

حمله‌ی کوسه


دانشمندان بر این باورند که اگر عبارات خنثی درباره کوسه ها نوشته شود به تغییر نگرش نسبت به آنها کمک می کند. و مردم را به محافظت از گونه های در معرض خطر هستند تشویق می کند

قرار است در استرالیا دیگر کوسه‌ها را “هیولاهای انسان خوار” صدا نزنند. و از اصطلاح حمله‌ی کوسه نیز استفاده نشود!

جالبه گفتند که “کوسه ها کنجکاو هستند. اما هیچ دستی ندارند تا وقتی می خواهند چیزی را کشف کنند آن شی را لمس کنند. پس آن شی را در دهان خود می گذارند. آنها به ندرت مردم را می خورند.‌”

جالبه که این کلمات حتی میتونه کوسه ها رو از انقراض نجات بده!

مطالعه بیشتر