خط تلفنی به نام schimpf los برای عصبانی ها

در آلمان خط تلفنی به نام ” schimpf los ” وجود دارد که مردم می‌توانند در موقع عصبانیت تماس بگیرند و با فحش دادن به شنونده ، خودشون رو تخلیه کنند 😐

خط تلفنی به نام schimpf los برای عصبانی ها

خط تلفنی به نام schimpf los برای عصبانی ها

احتمالا بیاد تو ایران همش اشغاله 😁

واژه‌شناسی دشنام

(دش) یا (دژ) به معنای بد و متضاد واژه (وش) است. وش به معنای نیکی است.[نیازمند منبع] این دو واژه در ادبیات ایران باستان بسیار به کار رفته‌است به گونه‌ای که در بسیاری از نام‌های ایرانی از این واژه بسیار استفاده شده‌است مانند سیاوش یا (داری ووش)[نیازمند منبع] که همان داریوش به جمع برپاکننده نیکی است. دشنام با همان معنی نام بد به کسی نسبت دادن است. دژخیم یا دشمن از همین خانواده می‌باشند.

مطالعه بیشتر