خواباندن گوشت در نوشابه

👈 در این‌ اوضاع گرونی « گوشت » ، مراقب افراد سودجو باشید !

خواباندن گوشتدر نوشابه

🔹یکی از شیوه‌های متقلبانه قصابان سودجو برای سنگین‌تر کردن وزن گوشت استفاده از نوشابه است ! 😐

متاسفانه برخی افراد فرصت طلب با قرار دادن و به تعبیر دیگر خواباندن گوشت در نوشابه‌های سیاه، تلاش می‌کنند وزن گوشت را سنگین‌تر از میزان حقیقی آن نشان دهند

خواباندن گوشتدر نوشابه

گوشتی که در نوشابه خوابانده شده، نوشابه را به شدت جذب می‌کند و پس از گذشت چندین ساعت، نوشابه همچون خونابه جذب لایه‌ها و بافت گوشت می‌شود و با توجه به بی بو بودن نوشابه، تشخیص چنین گوشت‌هایی، نه تنها سخت بلکه ناممکن خواهد بود !

مطالعه بیشتر