عدنان اکتار مبلغ مشهور اسلامی در ترکیه زندانی شد

مردی که هزار معشوقه داشت به بیش از ۱۰۰۰ سال زندان محکوم شد 😕

عدنان اکتار مبلغ مشهور اسلامی در ترکیه زندانی شد

عدنان اکتار مبلغ مشهور اسلامی در ترکی به ۱۰۷۵ سال زندان محکوم شد.

این مبلغ اسلامی، که با نام مستعار هارون یحیی نیز شناخته می‌شود، نویسنده بیش از ۳۰۰ کتاب است که به ۷۶ زبان ترجمه شده است.

وی همچنین میزبان یک برنامه تحلیلی در کانال تلویزیونی خود بود که برنامه‌ای را پخش می‌کرد که الهیات و رقص را ترکیب می‌کرد.

عدنان اکتار مبلغ مشهور اسلامی در ترکیه زندانی شد

این مرد ۶۴ ساله در دادگاه به قاضی گفته که در حدود ۱۰۰۰ معشوقه داشته است و توانایی فوق العاده جسمی دارد

مطالعه بیشتر