عذر خواهی رزیتا قبادی

مجری سیما: به خاطر استفاده از واژه «رقص» گفتند سه بار عذرخواهی کُن!

عذر خواهی رزیتا قبادی

رزیتا قبادی، مجری سابق برنامه عصر خانواده گفت:

🔹دراولین برنامه پس از آن برنامه جنجالی در اتاق گریم بودم که کاغذی به من دادند و گفتند باید این را بخوانی؛ طبق نوشته های آن کاغذ باید حتما سه بار به خاطر برنامه شب قبل روی آنتن زنده از مردم عذرخواهی می کردم. من هم مجبور به این کار شدم و سه باز عذرخواهی کردم اما باز هم مرا ممنوع الکار کردند!

عذر خواهی رزیتا قبادی

🔹مردم عزیز من از همین جا دست شما را می بوسم و به خاطر آن که آن شب به خاطر کلمه رقص از شما معذرت خواهی کردم از شما معذرت خواهی می کنم من بابت آن معذرت خواهی شرمنده هستم. الانم بابت آن عذرخواهی اجباری از شما معذرت خواهی می کنم.

مطالعه بیشتر