عکسنوشته برای متولدین دی ماه

مجموعه تصاویر عکس نوشته متولدین دی ماه

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

دی ماهی جان شادی خریدنی نیست شادی هر لحظه با توست تو خالق شادی هستی 🙂

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

آغاز رسمی حکومت دی ماهی هها

عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه عکسنوشته برای متولدین دی ماه

عکس و متن مامان دی ماهی تولدت مبارک

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

همسر دی ماهی تولدت مبارک

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

دختر دیماهی تولدت مبارک

در گاه‌شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه دهم گاه‌شماری اوستایی نو برگرفته شده‌است. در گاه‌شماری زرتشتی روز هشتم، پانزدهم و بیست و سوم هر برج نیز دی نام دارد. ابوریحان بیرونی می‌گوید دی ماه را خُورماه نیز می‌گویند و روز اول ماه را خره‌روز یا خوره‌روز نامند.

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

پسر دی ماهیم تولدت مبارک

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

آبجی و خواهر دب ماهیم تولدت مبارک

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

عکس نوشته بابای دی ماهی تولدت مبارک

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

در آیین زرتشتی در هرکدام از دی‌روزها از دی‌ماه، جشنی برگزار می‌شود که کوشیار گیلانی در زیج جامع این روزها را دی جشن می‌نامد. نخستین جشن که در روز نخست دی‌ماه (اورمزد یا هرمزد) یعنی نخستین روز پس از جشن یلدا برگزار می‌شود، دی دادار جشن یا «جشن خرم روز» یا خور روز (روز خورشید)، یا نود روز (۹۰ روز تا نوروز) نام دارد. روز هشتم از دی ماه یا روز «دی به آذر»، اولین جشن دیگان برگزار می‌شود که ابوریحان بیرونی در کتاب قانون مسعودی از این جشن با عنوان «عید دی الاول» نام برده‌است و کوشیار از آن با نام «دی جشن» نام برده‌است. روز پانزدهم از دی ماه یا روز «دی به مهر» جشن دیگان دوم (/دیبگان/بتیکان) برگزار می‌شود. در روز بیست و سوم از دی‌ماه یا روز «دی به دین»، سومین جشن دیگان برگزار می‌شود. در بندهشن گل‌های بادرنگ و کاردک و شنبلید به ترتیب ویژه روزهای «دی به آذر» و «دی به مهر» و «دی به دین» معرفی شده‌اند.

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

دی (در فارسی افغانستان: جدی) دهمین ماه سال خورشیدی است و همواره ۳۰ روز دارد و از روز ۲۷۷م سال آغاز شده و در روز ۳۰۶م سال پایان می‌یابد. دی نخستین ماه فصل زمستان است.

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

برج فلکی دی‌ماه برج جدی (بزغاله) است که دهمین برج فلکی از دایرةالبروج است. نماد برج دی، بزغاله (در انگلیسی Capricorn) نامیده می‌شود. عنصر این برج خاک است.

عکسنوشته برای متولدین دی ماه

مطالعه بیشتر