قهوه و پیشگیری از بیماری کبد

نوشیدن هر نوع قهوه (حتی بدون کافئین) خطر بیماری کبد را کاهش می دهد!

 

محققان دریافتند که نوشیدن هر نوع قهوه در مقایسه با عدم نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مزمن کبدی همراه است.

نویسندگان داده های حدود ۵۰۰ هزار نفر از پایگاه پزشکی بیوبانک انگلستان را بررسی کردند. 78٪ آنها قهوه می نوشیدند و 22٪ آنها اصلاً آن را نمی نوشیدند.

افرادی که قهوه نمی‌نوشند در مقایسه با افرادی که قهوه مینوشند 21٪ خطر بیماری مزمن کبدی ، 20٪ خطر ابتلا به استئاتوز کبدی و 49٪ خطر مرگ ناشی از بیماری کبدی بیشتری دارند.

طبق این مطالعه هر نوع قهوه تأثیر مثبتی بر روی کبد دارد ، اما بیشترین تأثیر در گروهی که قهوه آسیاب شده می نوشند ، مشاهده شده است.

مطالعه بیشتر