لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet

مجموع تصاویر مناسب برای لوگو حیوانات خانگی

لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet

حقوق حیوانات

حامیان حقوق حیوانات بر این باورند که ایجاد درد و رنج برای جانوران نادرست است و جانوران نباید خورده شوند، در باغ وحش‌ها و پناهگاه‌ها و دولفیناریوم‌ها و سیرک‌ها و مراکز آزمایشگاهی اسیر و زندانی باشند و نباید در تحقیقات دردناک یا هر نوع تحقیقات دیگری از آن‌ها استفاده شود و نباید برای توسعهٔ زندگی انسان‌ها به محیط زندگی آنان تجاوز شود. آن‌ها معتقدند که حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق آسیب و آزار ندیدن نیز می‌گردد.

لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet

بحث دربارهٔ اخلاق و رویکرد اخلاقی انسان‌ها دربارهٔ جانوران به گذشته‌های بسیار دور می‌رسد. نخستین اشاره‌ها به حقوق جانوران و رفتاری که انسان باید در برابر آن‌ها پیش گیرد تا اخلاق را رعایت کرده باشد، به یونان باستان بازمی‌گردد. در کل، دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ این‌که انسان باید چه رویکردی نسبت به جانوران دیگر در نظر گیرد به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دیدگاه «عدم التزام»، «التزام نامستقیم»، و «التزام مستقیم».

در دید کسانی که به عدم التزام انسان به داشتن دستگاه اخلاقی باور دارند، جانوران هیچ حقوقی ندارند و انسان‌ها می‌توانند با آن‌ها هر آن گونه که دوست دارند، رفتار کنند. افلاطون از جمله هواداران این دیدگاه بود و جانوران را «هیولاهای بی‌قانون» می‌خواند.[نیازمند منبع] دیگر باورمندان به این دیدگاه از جانوران «به مانند پتک و سنگ» نام برده‌اند؛ به آن معنا که همان گونه که پتکی می‌تواند سنگی را به هر شکل که خواست در بیاورد، انسان نیز می‌تواند جانوران را به هر روش دلخواه به زیر سلطه خود آورد.

لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet

باورمندان به «التزام نامستقیم» اما حقوق جانوران را نه به خاطر وجود خودشان، که برای ارتباطی که آن‌ها با انسان‌ها دارند، قابل تعریف می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که اگرچه جانوران حقوق ندارند، اما این نمی‌تواند دلیلی برای انسان در برخورد ناشایست با آن‌ها باشد. در عوض، ما باید با احترام با آن‌ها برخورد کنیم چون این باعث برخورد احترام‌آمیز ما با همدیگر می‌شود. برای نمونه، هنگامی که با جانور خانگی کسی برخورد بد کنیم، انگار با آن شخص برخورد ناشایست کرده‌ایم.

لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet لوگو و آرم با موضوع حیوانات Animal & Pet

منبع متن مطلب از ویکی پدیا فارسی

مطالعه بیشتر