لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

آرم و نشان برای طراحی لوگو نانوانی و پخت و پز و شیرینی پزی

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

در یک تعریف جامع، آشپزی یک هنر، فناوری و مهارت برای فراهم آوردن غذا، با استفاده از گرما یا بدون آن می‌باشد.

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

آشپزی یا در متون قدیمی خوالیگری، عمل آماده‌کردن مواد غذایی برای مصرف است.

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

این اصطلاح معمولاً به معنی محدودتری به کار می‌رود، که اِعمال گرما به غذا برای تغییر شیمیایی طعم، بافت، ظاهر، یا خواص غذایی آن است. وقتی انسان در هزاران سال پیش آتش را کشف کرد، آشپزی ویژگی فرهنگی بسیار رایجی شد. هر کشور برای خود نوع خاصی از آشپزی را دارد که بسیار متنوع و گوناگون است. مثلاً کشورهای آسیای میانه غذاها و طرز پختشان شبیه هم است همین‌طور کشورهای اروپایی و آمریکایی.

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

پختن به روش‌های مختلفی که مواد غذایی را به کمک حرارت دادن، آماده خوردن می‌کنند گفته می‌شود. پختن مواد غذایی ممکن است در یک ظرف در بسته و تحت فشار به نام زودپَز انجام شود. این روش، سرعت پخت را افزایش می‌دهد و ویتامین‌های غذا نیز بهتر در آن باقی می‌مانند.

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

ممکن است پختن به یکی از روش‌های زیر باشد

پختن در تنور یا فر آشپزی یا ماکروفر

پختن در آب (آبپز کردن یا بخارپز کردن)

پختن با شعله مستقیم (اجاق گاز)، (باربیکیو) یا (زغال)

غیر مستقیم (هوا گرم)، در (شن یا نمک)

پختن در روغن (سرخ کردن یا تفت دادن)

لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo لوگو و آرم با موضوع پخت و پز و شیرنی پزی Bakery Logo

منبع متن مطلب از ویکی پدیا فارسی

مطالعه بیشتر