ماسکی که ابتلا به کرونا را تشخیص می دهد!

تولید ماسکی که ابتلا به کرونا را تشخیص می دهد!


ماسکی که ابتلا به کرونا را تشخیص می دهد!


اکنون گروهی از محققان دانشگاه هاروارد وMIT اختراعی ثبت کرده‌اند که علاوه بر جلوگیری از گسترش شیوع بیماری، احتمال ابتلاء به کووید ۱۹ را هشدار می‌دهد. این اختراع ماسکی که ابتلا به کرونا را تشخیص می دهد است. این گجت دارای حسگر زیستی است. می‌تواند تمام فعالیت‌های یک آزمایشگاه را انجام دهد. و همزمان به اندازه‌ای کوچک است که داخل یک ماسک قرار گیرد.

کاربران باید ۱۵ تا ۳۰ دقیقه داخل ماسک نفس بکشند. دکمه‌ای روی حسگر را فشار دهند و سپس در ۹۰ دقیقه یا بیشتر نتیجه تست کووید ۱۹ آنها روی یک نوار خوانشی (مانند تست بارداری) مشخص می‌شود.

مطالعه بیشتر