مجموع عکس لگو با حرف A

تصاویر حرف A انگلیسی برای لگو و آیکون

مجموع عکس لگو با حرف A

A نخستین حرف از حروف الفبای لاتین است. نام انگلیسی آن اِی‌است. حرف کوچک آنaاست. در فارسی حرفAبه شکل آ و اَ خوانده می شود

مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A

حرف A به گونه یک تصویرنگاری سر یک گاو نر در هیروگلیف‌های مصری یا الفبای نیا-سامی آغاز شد.

در سال ۱۶۰۰ پ.م. این حرف در الفبای فنیقی شکلی خطی پیدا کرده بود و همین شکل بود که پایه و اساس شکل‌های بعدی را تشکیل داد. نام این حرف یعنی الف در عبری، عربی و فارسی و آلفا در یونانی نیز بایستی نامی باستانی باشد.

مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A مجموع عکس لگو با حرف A

مجموع عکس لگو با حرف A

مجموع عکس لگو با حرف A

مجموع عکس لگو با حرف A

مجموع عکس لگو با حرف A

مطالعه بیشتر