واکسن کرونا Covid-19 شرکت اپل


واکسن Covid-19 شرکت اپل به بازار می‌آید

واکسن کرونا Covid-19 شرکت اپل

این واکسن در سه رنگ معرفی خواهد شد و تا ۲۴ ساعت از شما محافظت می کند

واکسن 899دلار میباشد که باید با سرنگ مخصوص شرکت اپل که تنها 399 دلار است تزریق شود

همچنین برای تزریق نیاز به دو پد الکلی دارید که برای کمک به محیط زیست حذف شده و جداگانه 59 دلار به فروش میرسد.

واکسن بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ هر یک از فناوری‌های واکسن متعددی است که هدف از آن تأمین ایمنی اکتسابی علیه بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ (کووید‑ ۱۹) است. کارهایی که در گذشته به منظور تهیهٔ واکسن علیه بیماری‌های کروناویروسی نشانگان تنفسی حاد و نشانگان تنفسی خاورمیانه انجام شد دانش در مورد ساختار و عملکرد کروناویروس‌ها را پایه‌ریزی کرد، و به توسعه پلتفرم‌های فناورانه گوناگون برای واکسن کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ شتاب داد.

مطالعه بیشتر