ویروس کرونا در ۲۰ هزار سال پیش😲


ویروس کرونا 20 هزار سال قبل هم به جان بشر افتاده بود !!

ویروس کرونا

جالبه بدونید نتیجه یک بررسی علمی جدید که در نشریه کورنت بیولوژی چاپ شده نشان می‌دهد ویروس کرونا حدود 20 هزار سال قبل در مناطق شرق آسیا از جمله چین، ژاپن، مغولستان، کره شمالی، کره جنوبی و تایوان شایع بوده است.
اپیدمی ویروس کرونا در شرق آسیا برای مدتی طولانی ادامه یافته و سرانجام چند هزار سال قبل از بین رفته است.

مطالعه بیشتر