پیرمرد گنجشک فروش تهرانی

عجیب‌ترین کاسبی را در بازار تهران این پیرمرد دارد.

پیرمرد گنجشک فروش تهرانی

او گنجشک‌ها را در قفس زندانی می‌کند و برای آزادی هر کدامش ۱۰هزار تومان می‌گیرد.کاش کسی پیدا می‌شد و او را از این کاری که احتمالا خودش هم از انجام دادنش لذت نمی‌برد نجات می‌داد.

 

گُنْجـِشْکْ به پرندگان خانوادهٔ گنجشکیان گفته می‌شود که خود در راستهٔ گنجشک‌سانان می‌گنجند. گنجشک خانگی معروفترین گونهٔ گنجشک است که در تعداد بسیار زیاد در تمامی قاره‌های جهان و بیشتر در مناطق شهری زندگی می‌کند. گنجشک‌ها را نزدیک‌ترین حیوان وحشی به انسان توصیف می‌کنند. گنجشک پرنده‌ای است کوچک با منقار کلفت و مخروطی و پاهای نسبتاً کوتاه که اغلب پر و بال رنگارنگ ندارد. گنجشکان بیشتر به صورت اجتماعی به سر می‌برند و به‌طور گروهی زاد و ولد می‌کنند. پروازی نیرومند دارند. در بیشتر گونه‌ها دودیسی جنسیتی (تفاوت نر و ماده) مشاهده می‌شود. در سوراخ‌های درختان، شکاف دیوار و صخره‌ها لانه می‌سازند. بیشتر از دانه‌ها و مواد گیاهی و گاه جانوری تغذیه می‌کنند.

مطالعه بیشتر