11 فوریه روز رضایت از مجردی

۱۱ فوریه روز رضایت از مجردی است. هدف این روز یادآوری خوشحال بودن از سبک زندگی است که دارید و اینکه درگیر مفاهیم از پیش تعریف شده اطراف‌مان نباشیم

11 فوریه روز رضایت از مجردی

مجرد در لغت به معنی تنها و بی همسر است.و در اصطلاح به پسر یا دختری که به سن بلوغ رسیده اما به هر دلیل ازدواج نکرده باشد،یا فردی که پس از ازدواج از همسرش جدا شده باشد، گفته می‌شود.

11 فوریه روز رضایت از مجردی

مشکلات ازدواج افزایش سن ازدواج و افزایش میزان طلاق از عواملی است که تعداد افراد مجرد را در یک جامعه افزایش می‌دهد.

 روابط دختران مجرد با مردان متأهل

در بیشتر موارد، چنین ارتباط و دوستی‌هایی به محض آگاهی همسر اول شکست می‌خورد و باعث فروپاشی خانواده او یا قطع ارتباط با فرد دوم می‌شود و در موارد کمی که به ازدواج منجر می‌شود با سختی‌ها و مشکلات زیادی مواجه می‌شود.

مطالعه بیشتر