ادامه مطلب
واکسن تقلبی
15 تیر 1400

تزریق محلول آب نمک به جای واکسن کرونا در هند