ادامه مطلب
تزریق 5 هزار آمپول B12 برای نجات خودکشی با سیانور
23 بهمن 1399

تزریق 5 هزار آمپول B12 برای نجات خودکشی با سیانور