ادامه مطلب
بلندترین قلعه‌ی ماسه‌ای در جهان
17 شهریور 1400

بلندترین قلعه‌ی ماسه‌ای در جهان ساخته شد!