ادامه مطلب
بلندترین قلعه‌ی ماسه‌ای در جهان
31 تیر 1400

بلندترین قلعه‌ی ماسه‌ای در جهان ساخته شد!