شکستن دیوار صوتی + فیلم

 شکستن دیوار صوتی


 

نحوه شکستن دیوار صوتی,چگونگی شکستن دیوار صوتی,دیوار صوتی,

نحوه شکستن دیوار صوتی با کلمات قابل توضیح نیست. با رسیدن به سرعتی بیشتر از ۱۲۲۴ کیلومتر بر ساعت می توان دیوار صوتی را شکست. اگرچه در گذشته این عمل رویا بوده و بسیاری بر غیرممکن بودن آن اصرار می ورزیدند. اکنون با وجود جت های بسیار پر سرعت این رویا به واقعیتی قابل لمس تبدیل شده است.

با وجود محقق شدن این امکان خلبانان سعی می کنند که مدت زمان کمی را با سرعت این چنینی پرواز کنند. با وجود امواج‌‌ ضربه‌ای پرواز با این سرعت ها باعث تحمیل فشار بسیار زیادی به موتور هواپیما و افزایش میزان مصرف سوخت آن می شود. در مواردی نیز خطر از دست دادن کنترل هواپیما نیز وجود دارد.

چگونگی شکستن دیوار صوتی باعث ایجاد صداهایی مهیب و گوش خراش می شود. هنگامی که یک هواپیما دیوار صوتی را می شکند باعث ایجاد صدایی مانند انفجار یا رعد و برقی بسیار بزرگ و هراس انگیز می شود.

نحوه شکستن دیوار صوتی در سطح زمین  می‌تواند سبب شکسته شدن شیشه‌ها و فرو ریختن بناها شود. اگر این امواج به گوش شخصی که در آن نزدیکی قرار دارد برسند می تواند موجب پاره شدن پرده ی گوش و کاهش شنوایی‌اش شود. صوت موجی مکانیکی است که برای پخش شدن به مولکول های هوا نیازمند است. اگر این انفجار در خلأ اتفاق بیوفتد، امواج دیگر منتقل نمی شوند. در نتیجه آسیبی به اشخاص یا مکان های نزدیکشان نمی زند.


  • مشاهده فیلم شکسته شدن دیوار صوتی:

مطالعه بیشتر