فضای سبز مدرسه باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می‌شود!

فضای سبز مدرسه باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می‌شود!

فضای سبز مدرسه


فضای سبز مدرسه باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می‌شود!


مطالعه‌ای که اخیرا روی ۸۵۱ مدرسه‌ در استرالیا انجام شده‌. در این مطالعه دریافتند هرچه مدرسه بیشتر در معرض آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ترافیک باشه به عملکرد تحصیلی بچه‌ها بیشتر خدشه وارد میکنه. از طرفی هرچه فضای سبز بیشتری داشته باشه عملکرد بهبود پیدا میکنه.

طی بررسی ۵ ساله‌ی مدرسه‌ها فهمیدند دانش‌آموزانی که در مدارس بزرگتر با فضای سبز بیشتر و با فاصله‌ی بیشتر از ترافیک شهری بودن. میانگین نمره‌ها در درسهای مثل خواندن و نوشتن و‌‌‌‌… ۱۶ امتیاز بالاتر از مدارسی بوده که این شرایط رو نداشتن!

این موضوع در ایران و بخصوص در کلان شهرها و بخصوص در مدارس غیرانتفاعی هم مطرحه. باید شرایطی فراهم بشه که مدارس از یک استاندارد خاصی از لحاظ دوری از ترافیک و شلوغی و دارا بودن فضای سبز برخودار باشند.


همچنین پیشنهاد می‌کنیم بخوانید:  لباس درختی ساخته شد..!


 

مطالعه بیشتر